Mosbjerg - Tolne Efterløns & Pensionistforening

Mosbjerg-Tolne Pensionistforening blev stiftet 20. marts 1986 men på generalforsamlingen 25.02.2003 blev foreningens navn ændret til Mosbjerg/Tolne Efterløns & Pensionistforening.
Foreningens formålsparagraf er stadig den samme: at samle pensionisterne i området, dels for at varetage deres interesser over for de offentlige myndigheder, dels for at skabe sammenhold og godt socialt samvær medlemmerne imellem.
Dette formålet søges nået ved at arrangere foredrag, filmforevisninger og andre sammenkomster med oplysende og underholdende karakter, såvel som der arrangeres udflugter, som dels tager sigte på at indeholde kulturelle elementer, dels tjener det underholdningsmæssige og sociale samvær.

Alle arrangementer foregår på Mosbjerg Ældrecenter ligesom udflugterne udgår derfra.
Foreningens faste arrangementer er altid den 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19:30.
Der arrangeres en aftenudflugt i maj og en heldagsudflugt i august.

Foreningens økonomi hviler på kontigent fra medlemmerne samt kommunens generelle tilskud til foreningslivet. Hertil kommer, at der ved arrangement af bankospil for medlemmerne samt ved salg af amerikansk lotteri ved møderne skaffes en mindre ekstraindtægt.
Medlemskontigentet er 50,- kr. pr. år. 

Foreningen har over 140 medlemmer og bestyrelsen kan glæde sig over en meget høj mødeprocent til alle arrangementer.

Bestyrelsen består af:

 Mogens Jørgensen - Formand
Bolundvej 19 - Tolne -
98930384

Bjarne Nielsen - Næstformand
Bækstedvej 22 -Tolne - 98930145

Svend Orla Christensen - Kasserer
Magasinvej - Tolne - 98930393 

Arne Sørensen - Sekretær
Mosbjerg - 98930123

Birthe Jensen
Paradisvej 3 - Tolne - 98930468

Birgit Simonsen
Kirkevej 263 - Tolne - 98484839

Kirsten Kristophersen
Solbakkevej 7 - Tolne - 98443697

27.02.2007

Retur