Tolne - Mosbjerg Idrætsforening
afholder ud over de nævnte aktiviteter tillige en årlig sommerfestuge,
4 bankospil i vinterperioden samt præmiewest.

- Vel mødt i TMI -

Retur til indgangsside